Odvádza Vás výkon, správa a kontrola rutinných procesov a činností od rozvoja Vašich hlavných aktivít?

Presuňte správu a výkon štandardizovaných procesov a rutinných činností k nám. Budeme pre Vás tieto činnosti vykonávať s garantovanou kvalitou. Služby Back Office využívajú naši zákazníci v súvislosti so zaistením služieb zákazníckej starostlivosti. Pre našich zákazníkov vykonávame najčastejšie tieto činnosti:

• Prepis všetkých druhov dokumentov, formulárov, zmlúv
• Spracovanie dokumentácie, kontrola zmlúv a podkladov
• Spracovanie elektronických dotazov, požiadaviek a sťažností
• Digitalizácia a elektronická archivácia údajov
• Fyzická archivácia dokumentov
• Spracovanie a kontrola získaných údajov
• Vykonávanie reklamačnej činnosti

Direct Mailing

Nemáte priestory a kapacitu k zaisteniu hromadného rozosielania dopisov alebo darčekov?
Máme všetko potrebné na zabezpečenie:

• Kompletná realizácia kampaní hromadného Direct Mailingu
• Návrhy koncepcie vrátane určenia cieľovej skupiny a dodanie databáze
• Individuálne rozosielanie materiálov, vzoriek, darčekov, výhier, zloženiek, dokumentov
• Doplnkové služby odpovedných zásielok alebo bezdokladových dobierok
• Zaistenie asistovaných zásielok s potvrdením dokumentov
• Zabezpečenie listových a balíkových vnútroštátnych aj medzinárodných zásielok
• Prenájom a správu poštových schránok
• Zaistenie personifikovaných tlačovín a obalových materiálov
• Kompletácia zásielok a ich podanie k doručeniu a adresnou i neadresnou formou
• Elektronické doručenky, podacie archy, prehľady podaní zapísaných zásielok

Pošlite nám dotaz