Odvádí vás výkon, správa a kontrola rutinních procesů a činností od rozvoje vašich hlavních aktivit?

Přesuňte správu a výkon standardizovaných procesů a rutinních činností k nám. Budeme pro vás tyto činnosti vykonávat s garantovanou kvalitou. Služby Back Office využívají naši zákazníci v souvislosti se zajištěním služeb zákaznické péče. Pro naše zákazníky vykonáváme nejčastěji tyto činnosti:

• Přepis všech druhů dokumentů, formulářů, smluv
• Zpracování dokumentace, kontrola smluv a podkladů
• Zpracování elektronických dotazů, požadavků a stížností
• Digitalizace a elektronická archivace dat
• Fyzická archivace dokumentů
• Zpracování a kontrola získaných dat
• Provádění reklamační činnosti

Direct Mailing

Nemáte prostory a kapacitu k zajištění hromadných rozesílek dopisů nebo dárků? 
Máme vše potřebné pro zajištění:

• Kompletní realizace kampaní hromadného Direct Mailingu
• Návrhy koncepce včetně určení cílové skupiny a dodání databáze
• Individuální rozesílání materiálů, vzorků, dárků, výher, složenek, dokumentů
• Doplňkové služby odpovědních zásilek nebo bezdokladových dobírek
• Zajištění asistovaných zásilek s potvrzením dokumentů
• Zabezpečení listovních a balíkových vnitrostátních i mezinárodních zásilek
• Pronájem a správu poštovních schránek
• Zajištění personifikovaných tiskovin a obalových materiálů
• Kompletace zásilek a jejich podání k doručení adresnou i neadresnou formou
• Elektronické dodejky, podací archy, přehledy podání u zapsaných zásilek

Pošlete nám dotaz